На 18.04.2006, во рамките на 129-та седница на Собранието на Република Македонија, беа усвоени “Националната програма за развој на образованието 2005-2015“ и следните придружни програмски документи:

  • Програма за развој на предучилишното образование;
  • Програма за развој на основното образование;
  • Програма за развој на средното и на постсредното образование;
  • Програма за развој на високото образование;
  • Програма за развој на ИКТ во образованието;
  • Програма за професионален развој на училишниот кадар;
  • Програма за развој на институционалната поддршка на реформите во образованието;
  • Програма за обезбедување и контрола на квалитетот во образованието;
  • Европско јазично портфолио.

 

Врз Националната програма и придружните програмски документи за развој на образованието во Република Македонија, работеа седумдесетина независни експерти и претставници од Министерството за образование и наука.

Финалната верзија на документите беше обликувана во рамките на повеќемесечна јавна расправа во којашто зедоа учество релевантни субјекти од областа на образованието, како и сите заинтересирани македонски граѓани.

Проектот за креирање Национална програма за развој на образованието во Република Македонија, беше финансиски поддржан од Фондацијата Институт отворено општество - Македонија. (www.soros.org.mk)

 

 

 


 

:: ДОКУМЕНТИ ::

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2005 - 2015 СО ПРИДРУЖНИ ПРОГРАМСКИ ДОКУМЕНТИ (.pdf 4 MB)

 

 

 

ВАЖНО: Документите се во Acrobat Reader формат. За инсталирање на Acrobat Reader притиснете тука 

 

 

 

home